Trudnoća i razvoj bebe

April 13, 2012

Aplikacija za praćenje razvoja Vaše bebe od začeća, pa do navršene jedne godine života.

Ova aplikacija je namijenjena svim budućim, ali i roditeljima novorođenih beba (do 12 mjeseci), koji žele imati bliski uvid u razvoj svoje bebe od momenta začeća, pa do navršene prve godine života.

Aplikacija je dizajnirana na način da se informacije o Vašoj bebi (ili trudnoći, u zavisnosti od toga šta ste odabrali) ažuriraju na mjesečnoj, odnosno sedmičnoj, bazi. Notifikacija, koja se može uključiti ili isključiti, obavještava kada dođe do promjena i kada su nove informacije dostupne.

Kako aplikacija izgleda možete vidjeti na slikama ispod:

Aplikaciju, koja je potpuno besplatna, možete instalirati na vaš Android bazirani mobilni telefon koristeći Google Play Store.

Uživajte! ;)

© 2012-2020 by GenieCode

Privacy Policy