Trudnoća i razvoj bebe

April 13, 2012

Aplikacija za praćenje razvoja Vaše bebe od začeća, pa do navršene jedne godine života. Ova aplikacija je namijenjena svim budućim, ali i roditeljima novorođenih beba (do 12 mjeseci), koji žele imati bliski uvid u razvoj svoje bebe od momenta začeća, pa do navršene prve godine života. Aplikacija je dizajnirana na način da se informacije o Vašoj bebi (ili trudnoći, u zavisnosti od toga šta ste odabrali) ažuriraju na mjesečnoj, odnosno sedmičnoj, bazi. ... Read more

© 2012-2020 by GenieCode

Privacy Policy